Športovo-technická komisia
SN-STK-2018/2019-0014
ŠTK 100
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: U15-A - 13. kolo: Jamník - Hrabušice dňa 28.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov a kolízia so stretnutím VI. ligy: Jamník - Margecany (Bez poplatku). U15-A- 13. kolo:Teplička - SNV"B" dňa 28.10.2018 o 12:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Teplička - poplatok 5€). 2.ŠTK kontumuje stretnutie: U19 -B - 10. kolo: Helcmanovce - Gelnica a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP .Dôvod: SP čl. 82 bod 1/g - pokles hráčov družstva domácich pod 7. Do pozornosti DK. 3.ŠTK vyzýva OFK Matejovce n/H a FK Pokrok SEZ Krompachy o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 9. kola - U19-A: Matejovce - Krompachy v termíne do 29.10.2018. 4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 19.10. - 21.10.2018. 5. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 29.10.2018 od 16:00 hod..
Rozhodnutie: SN-STK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 24.10.2018 11:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U15-A- 13. kolo:Teplička - SNV"B" dňa 28.10.2018 o 12:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Teplička - poplatok 5€). 5 EUR 24.10.2018 19:30