Športovo-technická komisia
SN-STK-2018/2019-0013
ŠTK 99
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: U19-A - 9. kolo: Odorín - Rudňany dňa 30.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €). U15-A - 12. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 21.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€) U15-A - 12. kolo: Rudňany - Sp. Tomášovce dňa 20.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€). U15-A - 12. kolo: SŠM Bystrany - Teplička dňa 19.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€). U15-A - 12. kolo: SNV „B" - Jamník dňa 20.10.2018 o 12:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€). U15-A - 14. kolo: Markušovce - Rudňany dňa 24.10.2018 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku). U15-B - 9. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 20.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Nálepkovo - poplatok 5€). U19 - A -9.kolo:Teplička - Letanovce dňa 27.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Letanovce - poplatok 5€). 2. ŠTK na základe rozhodnutia DK U. č. 12-74-2018/2019 bod b, podania TJ Spartak Bystrany a súhlasu štatutárneho zástupcu FK 56 Iliašovce podaním cez ISSF na komisiu ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola VI. ligy: Spartak Bystrany - Teplička dňa 21.10.2018 o 10:30 hod. na HP v Iliašovciach. 3. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - U. č. 13 - 87 - 2018/2019 - kontumáciu stretnutia 9. kola U19-B: Kluknava - Helcmanovce z 2:0 na 3:0 a odpočítanie 6 súťažných bodov po skončení súťažného ročníka 2018/2019 z dôvodu inzultácie R hráčov hostí na HP. 4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov: - Žiga Milan RP 1391185 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 11. kola - U15-A: Odorín - SŠM Bystrany. 5. ŠTK berie na vedomie podnet AŠK Maria Huta cez ISSF bez prijatia herných dôsledkov. 6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 12.10. - 14.10.2018. 7. ŠTK na základe podania OFK Matejovce n/H cez ISSF zo dňa 19.10.2018 ruší stretnutie 9. kola U19 - A:Matejovce n/H - Krompachy.
Rozhodnutie: SN-STK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 19:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U19-A - 9. kolo: Odorín - Rudňany dňa 30.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €) 5 EUR 18.10.2018 08:14
U15-A - 12. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 21.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€) 5 EUR 18.10.2018 08:14
U15-A - 12. kolo: Rudňany - Sp. Tomášovce dňa 20.10.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2018 08:15
U15-A - 12. kolo: SŠM Bystrany - Teplička dňa 19.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2018 08:16
U15-A - 12. kolo: SNV „B" - Jamník dňa 20.10.2018 o 12:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2018 08:16
U15-B - 9. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 20.10.2018 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Nálepkovo - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2018 08:17
U19 - A -9.kolo:Teplička - Letanovce dňa 27.10.2018 o 14:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Letanovce - poplatok 5€). 5 EUR 19.10.2018 15:06