Športovo-technická komisia
SN-STK-2018/2019-0003
ŠTK 89
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: VII liga - 6. kolo : SNV „B" - Gelnica „B" dňa 09.09.2018 o 10:30 hod. podľa RS SOFZ str.16 bod 16/b(bez poplatku). 2. ŠTK kontumuje stretnutie: VII liga: 1.kolo: Sp. Hrušov - Smolník na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 3.ŠTK zamieta podanie TJ Slov. Raj Sp. Tomášovce cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 3. kola - VII. ligy: Matejovce n/H - Sp. Tomášovce. Dôvod: chýba stanovisko OFK Matejovce n/Hornádom OTJ. 4.ŠTK zamieta podanie AŠK Maria Huta cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 3. kola - U19 - B: Margecany - Maria Huta. Dôvod: nesúhlas TJ Lokomotíva Margecany. 5.ŠTK zamieta podanie TJ Baník Poráč cez ISSF systém o zmenu ÚHČ stretnutia 4. kola - U15 - A: Markušovce - Poráč. Dôvod: chýba stanovisko Slovan FO Markušovce. 6.ŠTK zamieta podanie TJ Baník Poráč cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa stretnutia 6. kola - U15 - A: Teplička - Poráč. Dôvod: chýba stanovisko OŠK Teplička. 7.ŠTK zamieta podanie ŠK Lesy Švedlár cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a ÚHČ stretnutia 2. kola - U15 - B: Gelnica - Švedlár. Dôvod: chýba stanovisko MFK Gelnica. 8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 04.08.2018 - 05.08.2018.
Rozhodnutie: SN-STK-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 07:20
Stav: Nové