Športovo-technická komisia
SN-STK-2018/2019-0001
ŠTK 88
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: VII liga - 1. kolo : Hnilčík - Jaklovce dňa 29.08.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 2.ŠTK zamieta podanie MFK Gelnica cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 4. kola - VI. ligy: Jamník - Gelnica. Dôvod: nesúhlas OTJ Jamník. 3.ŠTK zamieta podanie MFK Gelnica cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 7. kola - VI. ligy: Gelnica - Margecany. Dôvod: nesúhlas TJ Lokomotíva Margecany. 4. ŠTK počnúc 1. kolom upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok: - maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu - každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania - striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry. - hráč,ktorý bol vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť do zápasu V kategórii žiakov platí doteraz platný spôsob striedania. 5.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre AŠK Maria Huta a ŠK Lesy Švedlár pod spoločným názvom AŠK Maria Huta. 6.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre TJ Lokomotíva Margecany a TJ FK Kojšov pod spoločným názvom TJ lokomotíva Margecany. 7. ŠTK v súlade s RS str. 7 - bod 7/m3 (nesplnenie podmienky jedného mládežníckeho družstva v VI. lige) pre súťažný ročník 2018/19 odstupuje TJ FK Kojšov do pozornosti DK.
Rozhodnutie: SN-STK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 31.07.2018 22:04
Stav: Nové