Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0015
ŠTK 73
1.ŠTK kontumuje stretnutie: - U15 - A - 14. kolo: Spišské Vlachy - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 2. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu. 3. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige. 4. ŠTK berie na vedomie podnet OŠK Slovinky. 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 04.11.2017 - 05.11.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 07:47
Stav: Nové