Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0014
ŠTK 72
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - VI. liga - 14. kolo: Smižany - SŠM Bystrany dňa 12.11.2017 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Smižany - poplatok 10 €). 2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilej HP : - U15 A - 13. kolo: SNV „B" - Letanovce dňa 11.11.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. 3.ŠTK kontumuje stretnutie: - U15 - A - 13. kolo: SŠM Bystrany - Spišské Tomášovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 4. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu. 5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Martin Gajdoš RP 1190752 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 13. kola - VI. ligy: Gelnica - Smolník. 6. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige. 7. ŠTK vykonala pohovor s R M. Sucheňákom bez prijatia ďalších opatrení. 8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 28.10.2017 - 29.10.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 04:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - VI. liga - 14. kolo: Smižany - SŠM Bystrany dňa 12.11.2017 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Smižany - poplatok 10 €). 10 EUR 01.11.2017 04:06