Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0013
ŠTK 71
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 A - 13. kolo: SNV „B" - Letanovce dňa 29.10.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Letanovce - poplatok 5€). - U15 B - 9. kolo: Nálepkovo - Švedlár dňa 28.10.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Švedlár - poplatok 5€). 2. ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu. 3. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige. 4. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2017(utorok) o 17.00 R Sucheňáka. 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 21.10.2017 - 22.10.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 20:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U15 A - 13. kolo: SNV „B" - Letanovce dňa 29.10.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Letanovce - poplatok 5€). 5 EUR 24.10.2017 20:22
- U15 B - 9. kolo: Nálepkovo - Švedlár dňa 28.10.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Švedlár - poplatok 5€). 5 EUR 24.10.2017 20:24