Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0012
ŠTK 70
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - VI. liga - 12. kolo: Odorín - Jaklovce dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na hracej ploche v Jaklovciach. Stretnutie 25. kola: Jaklovce - Odorín dňa 10.06.2018 o 10:30 hod. na hracej ploche v Odoríne. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - 10 € poplatok). - U19 A - 10. kolo: Krompachy - Olcnava dňa 20.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€). - U19 A - 10. kolo: Teplička - Odorín dňa 20.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). 2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 17.10.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola VI. ligy: Smolník - Mníšek n/H dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku). 3.ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu. 4. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov počnúc 12. kolom v VI. lige a VII. lige. 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 13.10.2017 - 15.10.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 18.10.2017 10:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- VI. liga - 12. kolo: Odorín - Jaklovce dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na hracej ploche v Jaklovciach. Stretnutie 25. kola: Jaklovce - Odorín dňa 10.06.2018 o 10:30 hod. na hracej ploche v Odoríne. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - 10 € poplatok). 10 EUR 18.10.2017 10:10
- U19 A - 10. kolo: Krompachy - Olcnava dňa 20.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2017 10:11
- U19 A - 10. kolo: Teplička - Odorín dňa 20.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). 5 EUR 18.10.2017 10:11