Komisia rozhodcov
SN-KR-2018/2019-0015
KR 54
KR žiada FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce - SŠM Bystrany v termíne do 13.11.2018. KR na základe podnetu TJ Slovan Smižany žiada TJ FK Kojšov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kojšov - Smižany v termíne do 13.11.2018. KR odstupuje R H. Bednára na riešenie DK.
Rozhodnutie: SN-KR-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 20:41
Stav: Nové