Komisia rozhodcov
SN-KR-2018/2019-0014
KR 53
Obsadenie R a DZ na dni 3.-4.11.2018 VI. liga, 14. kolo (4.11.2018) o 13,30 hod. Prakovce - SŠM Bystrany 3.11. Baldovský, Kopaničák, Pavlík F., Tkáčik Helcmanovce - Gelnica o 10,30 Cehuľa, Gibala, Sucheňák, Podoben Teplička - Margecany Novotný, Petruška, Pecha, Tkáčik Jamník - Chrasť n/H Legát, Hamráček, Martinko, F. Kunzo Kojšov - Smižany Čuj, Kováč, Šándor, Letanovce - Mníšek n/H Kožár, Rusnák, Šofranko , Pavlík U15-A, 14. kolo (3.11.2018) o 11,15 hod. Letanovce - Slovinky o 11,00 Tuleja, Širila SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Kožár, Števčík Sp. Tomášovce - Odorín Pecha, Fabiny Olcnava - Poráč o 13,30 Žiga M. Teplička - Hrabušice 4.11. o 11,00 Petruška OSPRAVEDLNENIA 3.11.- Furman, Šofranko, Mužík, Širila od 13:00 4.11.- Furman, Mužík, Števčík (KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Gelnica „B" - Hnilčík a považuje podnet za opodstatnený (bez poplatku). KR predvoláva R Bednára H. na svoje najbližšie zasadnutie dňa 6.11.2018 o 18,00 hod.. KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 31.10.2018. Bližšie informácie boli frekventantom zaslané na emailové adresy.
Rozhodnutie: SN-KR-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 15:57
Stav: Nové