Komisia rozhodcov
SN-KR-2018/2019-0013
KR 52
Obsadenie R a DZ na dni 27.-28.10.2018 VI. liga, 13. kolo (28.10.2018) o 14,00 hod. Prakovce - Gelnica 27.10. Šuba O., Zvalený, Greš, Pavlík Kojšov - Chrasť n/H o 10,30 Novotný, Petruška, Pecha, Podoben Jamník - Margecany o 10,30 Kožár, Kováč,Kopaničák, Pavlík SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Sucheňák, Čuj, Hamráček, F. Kunzo Helcmanovce - Mníšek n/HKotrady, Furman, Legát, Mihaliková Letanovce - Smižany Cehuľa, Martinko, Hrušovský, Tkáčik U15-A, 13. kolo (27.10.2018) o 11,45 hod. Letanovce - Rudňany o 10,30 Hamráček, Kerecman Poráč - SŠM Bystrany Hrušovský Sp. Tomášovce - Slovinky Tuleja Olcnava - Odorín o 14,00Sucheňák, Fabiny Teplička - Sp. Nová Ves „B" 28.10. o 12,30 Pavlík F., Šuba S. Jamník - Hrabušice 28.10.o 14,00 Kopaničák, Kováč Priateľské stretnutie Teplička - Sp. Nová Ves 28.10. o 11,00Martinko, Pavlík F., Šuba S. Ospravedlnenia 27.10. -Širila, Šofranko, Kožár 28.10. -Šofranko po 12:00, Kožár po 12:00 (KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 31.10.2018 o 17,00 hod.. Bližšie informácie budú frekventantom zaslané na emailové adresy.
Rozhodnutie: SN-KR-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 24.10.2018 14:45
Stav: Nové