Komisia rozhodcov
SN-KR-2018/2019-0012
KR 51
Obsadenie R a DZ na dni 20.-21.10.2018 VI. liga, 12. kolo (21.10.2018) o 14,00 hod. Margecany - Kojšov 20.10. Sucheňák, Rusnák, Tuleja, Podoben Spartak Bystrany - Teplička o 10,30 (HP Iliašovce) Slebodník, Petruška, Bednár H., Podoben Mníšek n/H - Prakovce o 10,30 Cehuľa, Hrušovský, Martinko, Tornay Chrasť n/H - Letanovce Kotrady, Furman, Šofranko, F. Kunzo Smižany - Helcmanovce Kožár, Kopaničák, Hamráček, Pavlík Gelnica - SŠM Bystrany Legát, Pavlík F., Kováč, Tkáčik U19-A, 9. kolo (20.10.2018) o 14,00 hod. Odorín - Rudňany 30.10. o 10,30 Pavlík F., Kerecman Olcnava - Spartak Bystrany o 10,30 Martinko, Kerecman Teplička - Letanovce Bednár H., Kováč Matejovce - Krompachy Pavlík F., Širila Chrasť n/H - Hrabušice Kopaničák, Šuba S. U19-B, 10. kolo (20.10.2018) o 14,00 hod. Nálepkovo - Prakovce Pacák, Revaj Kluknava - Mníšek n/H Žiga M., Pecha Helcmanovce - Gelnica Kotrady, Števčík Maria Huta - Margecany 21.10. o 10,30 Pavlík F., Kováč, Legát, Tkáčik U15-A, 12. kolo (20.10.2018) o 11,45 hod. SŠM Bystrany - Teplička 19.10. o 14,00 Šofranko Sp. Nová Ves „B" - Jamník o 12,00 Petruška Rudňany - Sp. Tomášovce o 14,30 Žiga T. Slovinky - Olcnava 21.10. o 11,30 Šándor Odorín - Poráč 21.10. o 11,30 Šuba S. Hrabušice - Markušovce 21.10. o 14,30 Sucheňák, Mužík U15-B, 9. kolo (20.10.2018) o 11,45 hod. Gelnica - Maria Huta o 10,30 Džubák Švedlár - Nálepkovo o 10,30 Mužík, Čuj Margecany - Kluknava Kotrady, Števčík Mníšek n/H - V. Folkmar o 13,30 Čuj, Mužík Helcmanovce - Prakovce 21.10. o 11,30 Džubák Ospravedlnenia 20.10.- Kožár, Fabiny 21.10.- Čuj, Števčík, Fabiny (KR žiada R o kontrolu ospravedlení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR berie na vedomie pochvalu OŠK Hnilčík na R Žiga M. a AR Pavlík F., Žiga T. zo stretnutia Gelnica „B" - Hnilčík. KR berie na vedomie pochvalu TJ Sokol Chrasť n/H na R Sucheňák a AR Tuleja, Šuba S. Zo stretnutia Helcmanovce - Chrasť n/H. KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" žiada MFK Gelnica „B" o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Gelnica „B"- Hnilčík v termíne do 23.10.2018
Rozhodnutie: SN-KR-2018/2019-0012
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 18:48
Stav: Nové