Komisia rozhodcov
SN-KR-2018/2019-0002
KR 41
Obsadenie R a DZ na dni 11.- 12.8.2018 VI. liga, 2. kolo (12.8.2018) o 16,30 hod. Spartak Bystrany - Prakovce o 10,30 Jasečko, Novotný, Tuleja Kojšov - Mníšek n/H o 10,30 Baldovský, , Sucheňák, Pavlík F., Švarc Helcmanovce - SŠM Bystrany Novotný, Hamráček, Podoben Letanovce - Gelnica Cehuľa, Kopaničák, Kováč, Tornay Smižany - Jamník Sucheňák, Regec, Gibala, Tkáčik Teplička - Chrasť n/H Klokočka, Hrušovský, Pavlík P. V. Folkmar - Margecany Čuj, Pavlík F., Šándor, Kunzo F. VII. liga, 2. kolo (12.8.2018) o 16,30 hod. Jaklovce - Matejovce n/H o 10,30 Kotrády, Šofranko, Rusnák Sp. Tomášovce - Hnilčík o 10,30 Bednár H., Cehuľa, Hrušovský Smolník - Gelnica „B" Petruška, Šuba S. Iliašovce - Markušovce Furman, Žiga T. Sp. Nová Ves „B" - Slovinky Rusnák, Mičudová Sp. Hrušov - Rudňany „B" Džubák, Pecha Ospravedlnenia 12.8.- Legát, Martinko, Šofranko po 12:00 (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR na základe podnetu FK Prakovce žiada o zaslanie videozáznamu TJ SŠM Bystrany zo stretnutia SŠM Bystrany - Prakovce v termíne do 14.8.2018 KR pozýva DZ SOFZ na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14.8.2018 o 16:30 hod. v priestoroch SOFZ.
Rozhodnutie: SN-KR-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 07:53
Stav: Nové