Komisia rozhodcov
SN-KR-2017/2018-0014
KR 25
Obsadenie R a DZ na dni 4.11.- 5.11.2017 VI. liga, 14. kolo (5.11.2017) o 13,30 hod. Gelnica - Margecany 4.11. Čuj, Šofranko, Rusnák, Tkáčik Spartak Bystrany - Odorín o 10,30 Kožár, Martinko, Rusnák, Podoben Mníšek n/H- Chrasť n/H o 10,30 Kotrády, Regec, Klein, Pavlík Jamník - Teplička Legát, Šofranko, Šándor, Tkáčik Jaklovce - Sp. Nová Ves „B" Kačír, Kotrády, Cehuľa , Pavlík Letanovce - Smolník Novotný, Pekár, Petruška, F. Kunzo Smižany - SŠM Bystrany 12.11. Čuj, Regec, Kopaničák, Podoben U15 - A, 14. kolo (4.11.2017) o 11,15 hod. Sp. Tomášovce - Odorín Klein Sp. Vlachy - Slovinky Kačír Rudňany - Markušovce Petruška Sp. Nová Ves „B" - Hrabušice Sucheňák Sp. Hrušov - SŠM Bystrany Kožár Olcnava - Letanovce o 14,00 Kačír Jamník - Teplička 5.11. Šándor Sp. Nová Ves "B" - Letanovce (13. kolo) 11.11. o 10,30 Čuj OSPRAVEDLNENIA 4.11. - Kožárová, Kopaničák, Žiga T. 5.11. - Kožárová (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu zo stretnutia od FK Teplička. KR odstupuje FK Smolník na riešenie DK. KR oznamuje predbežný termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2017
Rozhodnutie: SN-KR-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 12:19
Stav: Nové