Live center
22.09.2018 10:30   o 3h18m58s
22.09.2018 10:30   o 3h18m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 13:30   o 6h18m58s
22.09.2018 15:00   o 7h48m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
22.09.2018 10:30   o 3h18m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
Súťaže
VI. Liga (Muži)
VI. Liga, 8. kolo
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
VII. Liga (Muži)
VII. Liga, 8. kolo
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
Do zápasu ostáva
1d7h48m58s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d7h48m58s
U19ADORASTENCI (Muži)
U19A, 5. kolo
Do zápasu ostáva
3h18m58s
22.09.2018 10:30
22.09.2018 10:30   o 3h18m58s
Do zápasu ostáva
3h18m58s
22.09.2018 10:30
Do zápasu ostáva
6h18m58s
22.09.2018 13:30
22.09.2018 13:30   o 6h18m58s
Do zápasu ostáva
6h48m58s
22.09.2018 14:00
Do zápasu ostáva
7h48m58s
22.09.2018 15:00
22.09.2018 15:00   o 7h48m58s
U19BDORASTENCI (Muži)
U19B, 6. kolo
Do zápasu ostáva
7h48m58s
22.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
7h48m58s
22.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
Do zápasu ostáva
1d6h18m58s
23.09.2018 13:30
23.09.2018 13:30   o 1d6h18m58s
U15 - AZIACI (Muži)
U15 - A, 8. kolo
Do zápasu ostáva
3h18m58s
22.09.2018 10:30
22.09.2018 10:30   o 3h18m58s
Do zápasu ostáva
5h33m58s
22.09.2018 12:45
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
Do zápasu ostáva
5h33m58s
22.09.2018 12:45
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
Do zápasu ostáva
5h33m58s
22.09.2018 12:45
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
Do zápasu ostáva
5h48m58s
22.09.2018 13:00
Do zápasu ostáva
1d5h18m58s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 1d5h18m58s
Do zápasu ostáva
1d5h18m58s
23.09.2018 12:30
U15 - BZIACI (Muži)
U15 - B, 5. kolo
Do zápasu ostáva
5h33m58s
22.09.2018 12:45
22.09.2018 12:45   o 5h33m58s
Do zápasu ostáva
5h33m58s
22.09.2018 12:45
Do zápasu ostáva
1d3h18m58s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d3h18m58s
Do zápasu ostáva
1d6h18m58s
23.09.2018 13:30
Do zápasu ostáva
1d7h33m58s
23.09.2018 14:45
23.09.2018 14:45   o 1d7h33m58s
Správy