Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0011
ŠTK 69
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 - A - 9. kolo: Chrasť n/H - Jamník dňa 14.10.2017 o 14:30 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 20. kola: Jamník - Chrasť n/H dňa 02.06.2018 o 17:00 hod. na hracej ploche v Chrasti n/H. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Chrasť n/H - poplatok 5€). - U19 - B - 9.kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 13.10.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Margecany - poplatok 5€). - U15 - A - 12. kolo: Letanovce - Sp. Hrušov dňa 22.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku). - U15 - A - 13. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 29.10.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod16/b ( bez poplatku). - U15 - B - 7. kolo: Gelnica - Margecany dňa 18.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - VI. liga - 10. kolo: Teplička - Mníšek n/H na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. - U19 - A - 8. kolo: Spartak Bystrany - Chrasťn/H na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 3. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 12. kola Smolník - Mníšek n/H nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 16.10.2017 do 14:00 hod. 4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 07.10. - 08.10.2017. 5. ŠTK na základe podania OFK Jaklovce podaného ISSF manažérom cez ISSF systém zo dňa 09.10.2017, na základe výpovedí predvolaných osôb (zástupcov OFK Jaklovce,Spartak Bystrany a delegovaných osôb) , zhliadnutia videozáznamu z predmetného stretnutia,preskúmania histórie cyklu zápasu, po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto: ŠTK ponecháva výsledok stretnutie 10. kola - VI.ligy: Spartak Bystrany - Jaklovce dosiahnutý na HP. 6. ŠTK na základe nedostatkov v stretnutí 10. kola VI. ligy: Spartak Bystrany - Jaklovce dáva do pozornosti KR R p. J.Furmana a AR1 p.T.Hrúza. 7.ŠTK nariaďuje R vo všetkých kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis s ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 21:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 - A - 9. kolo: Chrasť n/H - Jamník dňa 14.10.2017 o 14:30 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 20. kola: Jamník - Chrasť n/H dňa 02.06.2018 o 17:00 hod. na hracej ploche v Chrasti n/H. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Chrasť n/H - poplatok 5€). 5 EUR 12.10.2017 21:21
- U19 - B - 9.kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 13.10.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Margecany - poplatok 5€). 5 EUR 12.10.2017 21:27