Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0009
ŠTK 67
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 A - 7. kolo: Odorín - Rudňany dňa 29.09.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). - U15 A - 9. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 01.10.2017 o 13:00 hod. na hracej ploche v Markušovciach. Stretnutie 22. kola: Markušovce - Hrabušice dňa 20.05.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche v Hrabušiciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Markušovce - poplatok 5€). - U15 A - 10. kolo: Letanovce - Hrabušice dňa 06.10.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 A - 7.kolo:Slovinky - Jamník dňa 04.11.2017 o 14:00 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - poplatok 5€). 2. ŠTK z dôvodu nespôsobilých HP nariaďuje odohrať tieto stretnutia: - VII. liga - 8. kolo: Rudňany - Hnilčík dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. (vzájomná dohoda klubov). - U19-A - 6. kolo: Rudňany - Hrabušice dňa 04.10.2017 (streda) o 14:00 hod. (vzájomná dohoda klubov). - U19-A - 6. kolo: Spartak Bystrany - Olcnava dňa 05.10.2017 (štvrtok) o 15:00 hod. (vzájomná dohoda klubov). 3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - U15-B - 4. kolo: Mníšek n/H - Kluknava a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP, t.j. 8:0. Dôvod: pokles hráčov hostí pod 7. Do pozornosti DK. 4. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 10. kola Smolník - SŠM Bystrany nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 02.10.2017 do 14:00 hod 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 23.09.2017 - 24.09.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 26.09.2017 21:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 A - 7. kolo: Odorín - Rudňany dňa 29.09.2017 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). 5 EUR 26.09.2017 21:38
- U15 A - 9. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 01.10.2017 o 13:00 hod. na hracej ploche v Markušovciach. Stretnutie 22. kola: Markušovce - Hrabušice dňa 20.05.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche v Hrabušiciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Markušovce - poplatok 5€). 5 EUR 26.09.2017 21:40
- U19 A - 7.kolo:Slovinky - Jamník dňa 04.11.2017 o 14:00 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - poplatok 5€). 5 EUR 27.09.2017 19:41