Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0008
ŠTK 66
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 B - 8. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy (bez poplatku). - U15 B - 4. kolo: Helcmanovce - Nálepkovo dňa 24.09.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Nálepkovo - poplatok 5€). 2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 18.09.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola VI. ligy: Smolník - Margecany dňa 24.09.2017 o 10:30 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí (bez poplatku). 3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - VI. liga - 7. kolo: Mníšek n/H - Jaklovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 4. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - kontumáciu stretnutia 7. kola VII. ligy: Rudňany „B" - Slovinky a ponechanie výsledku stretnutia dosiahnutého na HP, t.j. 5:0 a odpočítanie 3 súťažných bodov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 z dôvodu inzultácie R na HP hráčom hostí. 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 15.09.2017 - 17.09.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 20.09.2017 07:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U15 B - 4. kolo: Helcmanovce - Nálepkovo dňa 24.09.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Nálepkovo - poplatok 5€). 5 EUR 20.09.2017 07:37