Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0006
ŠTK 64
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 A - 6. kolo: Sp. Hrušov - Sp. Vlachy dňa 09.09.2017 o 11:45 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III. ligy PT (SD) (bez poplatku). - U15 A - 11. kolo: Sp. Vlachy - Jamník dňa 15.10.2017 o 12:15 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 24. kola: Jamník - Sp. Vlachy dňa 02.06.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche vo Sp. Vlachoch. Dôvod: stavebné a rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne. (bez poplatku). - U15 A - 13. kolo: Sp. Vlachy - Teplička dňa 29.10.2017 o 11:45 hod. na hracej ploche v Tepličke n/H. Stretnutie 26. kola: Teplička - Sp. Vlachy dňa 16.06.2018 o 14:45 hod. na hracej ploche vo Sp. Vlachoch. Dôvod: stavebné a rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne. (bez poplatku). - U15 B - 5. kolo: Švedlár - Helcmanovce dňa 30.09.2017 o 12:45 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Stretnutie 14. kola: Helcmanovce - Švedlár dňa 19.05.2018 o 13:30 hod. na hracej ploche vo Švedlári. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). 2. ŠTK zamieta: -VII. liga - 9. kolo: Markušovce - Iliašovce podľa RS str. 13 bod 16/b. 3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - U19 - B - 3. kolo: Margecany - Jaklovce na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. - U19 - B - 3. kolo: V. Folkmar - Helcmanovce na 0:3 podľa SP čl. 82-1/b(oznámené 3. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 29.08.2017). Do pozornosti DK. 4. ŠTK podľa čl. 12 ods. 1 SP vylučuje počnúc 4. kolom družstvo dorastencov FK Slovan Veľký Folkmar zo súťaže U 19 - B za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. Zároveň podľa čl. 12 ods. 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozorností DK SOFZ a ŠTK VsFZ. 5. ŠTK ruší tieto stretnutia: - U19 - B - 4. kolo: Jaklovce - Helcmanovce na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra OFK Jaklovce zo dňa 04.09.2017. 6. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Martin Kavalec RP 1368340 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 5. kola - VII. ligy : Hnilčík - Markušovce. 7. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 7. kola Smolník - Spartak Bystrany nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 12.09.2017 do 14:00 hod. 8. ŠTK berie na vedomie podanie FK Obecné lesy Smolník zo dňa 05.09.2017 o stave rekonštrukčných prác šatní pre delegované osoby a družstvo hostí. 9. ŠTK berie na vedomie podnet ŠK Lesy Švedlár podaním cez ISSF systém zo dňa 04.09.2017. 10. ŠTK berie na vedomie podnet TJ Spartak Bystrany podaním cez ISSF systém zo dňa 03.09.2017. 11. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17. 12. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 01.09.2017 - 03.09.2017. 13. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 13.09.2017 (streda) v čase od 16:00 hod.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 08:12
Stav: Nové