Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0005
ŠTK 63
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - VI. liga - 5. kolo: Smolník - Teplička dňa 03.09.2017 o 15:30 hod. na hracej ploche v Tepličke n/H. Stretnutie 18. kola: Teplička - Smolník dňa 22.04.2018 o 16:00 na hracej ploche v Smolníku. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 A - 5. kolo: Letanovce - Spartak Bystrany dňa 15.09.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). Ruší svoje rozhodnutie v US č. 5 bod 1. - U15 A - 5. kolo: Letanovce - Odorín dňa 01.09.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). - U15 A - 11. kolo: SŠM Bystrany - Letanovce dňa 14.10.2017 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U15 A - 14. kolo: Olcnava - Letanovce dňa 04.11.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). 2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - U19 - B - 2. kolo: Mária Huta - Margecany na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (oznámené nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 22.08.2017). Do pozornosti DK. - U19 - B - 2. kolo: Jaklovce - V. Folkmar na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b(oznámené 2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 22.08.2017). Do pozornosti DK. - U15 - A - 4. kolo: Hrabušice - Sp. Vlachy na 3:0 podľa SP čl. 82-1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 3. ŠTK na základe námietky OŠK Slovinky podanej v súlade s čl. 85 ods.2 SP (riadne a včas podaná námietka - dňa 27.08.2016 cez ISSF systém), na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcovia OŠK Slovinky, TJ Štart Hrabušice a delegovanej osoby) a po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto: ŠTK kontumuje stretnutie 2. kola - U19 - A: Slovinky - Hrabušice z 2:6 na 3:0 podľa SP č. 82/ 1f- neoprávnený štart hráča a SP č. 52 /d- štart hráča na cudzí registračný preukaz(štart hráča TJ Štart Hrabušice - previnilec, ktorý nastúpil na cudzí RP, nebol presne identifikovaný). Do pozornosti DK. 4. ŠTK ruší tieto stretnutia: - U19 - B - 3. kolo: V. Folkmar - Helcmanovce na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra FK Slovan V. Folkmar zo dňa 29.08.2017. 5. ŠTK vyzýva FK Obecné lesy Smolník, aby v termíne do 05.09.2017 podaním cez ISSF systém na ŠTK nahlásili stav rekonštruovaných šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvo. 6. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17. 7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 23.08. - 29.08.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 06:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U15 A - 5. kolo: Letanovce - Odorín dňa 01.09.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - poplatok 5€). 5 EUR 31.08.2017 06:32