Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0004
ŠTK 62
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 A - 2. kolo: Rudňany - Krompachy dňa 30.08.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€). - U19 A - 5. kolo: Letanovce - Spartak Bystrany dňa 17.09.2017 o 15:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku). - U19 B - 2. kolo: Prakovce - Kluknava dňa 26.08.2017 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 B - 3. kolo: Nálepkovo - Prakovce dňa 29.08.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 B - 4. kolo: Prakovce - Veľký Folkmar dňa 09.09.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). 2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - U19 - B - 1. kolo: Nálepkovo - V. Folkmar podľa SP čl. 82-1/b(oznámené nenastúpenie družstva hostí na stretnutie podaním cez ISSF systém zo dňa 18.08.2017). Do pozornosti DK. - U19 - B - 1. kolo: Mária Huta - Jaklovce podľa SP čl. 82-1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 3. ŠTK ruší tieto stretnutia: - U19-B - 2. kolo: Jaklovce - V. Folkmar na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra FK Slovan V. Folkmar zo dňa 22.08.2017. - U19-B - 2. kolo: Mária Huta - Margecany na základe podania cez ISSF systém na komisiu manažéra TJ Lokomotíva Margecany zo dňa 22.08.2017. 4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tomáš Maľak RP 1224571 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 3. kola - VI. ligy : SNV „B" - Odorín. 5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tobiáš Jäger RP 1286357 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - U19-B :Gelnica - Prakovce. 6. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 5. kola Smolník - Teplička nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 29.08.2017 do 14:00 hod. 7. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17. 8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 19.08. - 20.08.2017. 9. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 30.08.2017 (streda) v čase od 16:00 hod.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 23.08.2017 06:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 A - 2. kolo: Rudňany - Krompachy dňa 30.08.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Krompachy - poplatok 5€). 5 EUR 23.08.2017 06:43