Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0003
ŠTK 61
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 B - 1. kolo: Švedlár - Mníšek n/H dňa 18.08.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Mníšek n/H - poplatok 5€). - U15 A - 7. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 15.09.2017 o 12:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U15 B - 3. kolo: Švedlár - Mária Huta dňa 16.09.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U15 B - 6. kolo: Švedlár - Prakovce dňa 07.10.2017 o 13:30 hod. v súlade s RS str. 13 bod 16/b (bez poplatku). 2. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 15.08.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola VI. ligy: Smolník - Jamník dňa 20.08.2017 o 16:00 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod: rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku). 3. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencií trénerov v súlade RS str. 13 bod 17 v termíne do 22.08.2017 pod disciplinárnymi následkami. K 15.08.2017 túto povinnosť splnili MFK Gelnica, OŠK Teplička, FK Noves SNV „B", TJ Baník Mníšek n/H, ŠK Breznovica Letanovce, OFK Jaklovce, TJ Sokol Chrasť n/H, TJ Lokomotíva Margecany. 4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Pavol Maroš RP 1285870 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 2. kola - VI. ligy : Mníšek n/H - SŠM Bystrany. 5. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 5. kola Smolník - Teplička nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 22.08.2017 do 14:00 hod. 6. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17. 7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 12.08. - 13.08.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 16.08.2017 07:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 B - 1. kolo: Švedlár - Mníšek n/H dňa 18.08.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Mníšek n/H - poplatok 5€). 5 EUR 16.08.2017 07:21