Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0002
ŠTK 60
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 B - 3. kolo: Kluknava - Mníšek n/H dňa 06.09.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 B - 5. kolo: Švedlár - Jaklovce dňa 16.09.2017 o 15:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U19 B - 8. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 07.10.2017 o 15:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). - U15 B - 1. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 29.08.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). 2. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencií trénerov v termíne do 15.08.2017 pod disciplinárnymi následkami. K 08.08.2017 túto povinnosť splnil iba MFK Gelnica. 3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Tomáš Hrušovský RP 1246673 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - VI. ligy : Smolník - Letanovce. 4. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 3. kola Smolník - Jamník nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 15.08.2017 do 14:00 hod. 5. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že v súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17. 6.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 06.08.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 08:13
Stav: Nové