Športovo-technická komisia
SN-STK-2017/2018-0001
ŠTK 59
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 - A - 3. kolo: Markušovce - Jamník dňa 27.08.2017 o 13:45 hod. na hracej ploche v Jamníku. Stretnutie 16. kola: Jamník - Markušovce dňa 08.04.2018 o 13:15 hod. na hracej ploche v Markušovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku). 2. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 24.07.2017 berie na vedomie odhlásenie družstva OKŠ Spišský Hrušov zo VII. ligy. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK. 3. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 19.07.2017 a z dôvodu rekonštrukcie a opráv fut. štadióna MŠK Tatran Spišské Vlachy nariaďuje odohrať stretnutia 2., 4., 6. a 8. kola v súťaži U15-A na hracích plochách súperov. Stretnutia v jarnej časti - 15., 17., 19. a 21. kolo, sa odohrajú na hracej ploche MŠK Tatran Spišské Vlachy. 4. ŠTK upozorňuje FK U15-A, že FK Noves Sp. Nová Ves „B" odohrá v súť. roč. 2017/18 svoje domáce stretnutia na hracej ploche v Matejovciach nad Hornádom. 5. ŠTK v súlade s RS str. 7 - bod 7/m3 (nesplnenie podmienky jedného mládežníckeho družstva v VI. lige) pre súťažný ročník 2017/18 odstupuje FK Obecné lesy Smolník do pozornosti DK. 6. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 1. kola Smolník - Letanovce nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 02.08.2017 do 17:00 hod.. 7. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že počnúc 1. kolom súť. roč. 2017/18 je v Zápise o stretnutí povinný údaj tréner družstva s platnou licenciou C a vyššou. V prípade neuvedenia bude ŠTK postupovať v zmysle RS str. 13 bod 17.. 8. ŠTK na základe podania FK OL Smolník cez ISSF systém zo dňa 02.08.2017 nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola VI. ligy: Smolník - Letanovce dňa 06.08.2017 o 10:30 hod. na hracej ploche v Helcmanovciach. Dôvod:rekonštrukcia šatní pre delegované osoby a družstva hostí.(bez poplatku). 9. ŠTK upozorňuje FK VI. ligy, že stretnutia 1. kola sa odohrajú dňa 06.08.2017 o 16:30 hod.(okrem výnimiek 10:30 hod.). Dôvod: chyba hracieho dňa v Rozpise súťaží.
Rozhodnutie: SN-STK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 03.08.2017 13:46
Stav: Nové