Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0026
ŠTK 57
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 - A- 22. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 17.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - 5€ poplatok). - U15 - B - 18. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Švedlár - 5€ poplatok). - U15 - B - 18. kolo: Helcmanovce - V. Folkmar dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Helcmanovce - 5€ poplatok). 2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov: Timotej Majcher RP 1285338,Matej Gurčík RP 1285078,Marián Zelenický RP 1316769 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 21. kola - U19 - A : Rudňany - Odorín. 3. Výsledky turnaja o pohár p. E. Kessela ,konaného dňa 10.06.2017 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi: 1. Harichovce - Nálepkovo - 1:0 2. Mníšek n/H - Hrabušice - 1:1(PK - 2:1) o 3. miesto: Nálepkovo - Hrabušice - 1:0 o 1. miesto: Harichovce - Mníšek n/H - 2:0 4. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. Nominovaní hráči Výberu SOFZ: SNV"B" - Michal Kalafut, Lukáš Vojtilla. Odorín - Peter Melek,Marek Žiga. Jamník - Adam Kusy,Miroslav Grzyb. Spartak Bystrany - Štefan Žiga,Tomáš Žiga. Letanovce - Radovan Jochman, Dávid Barabás. SŠM Bystrany - Jozef Suchý,Ján Suchý. Jaklovce - Dominik Humeňanský. Margecany - Stanislav Bandžuch. Mníšek n/H - Matej Žiga,Martin Vartovník. Markušovce - Stanislav Šteiner. Chrasť n/H - Patrik Augustin,Peter Filip. Teplička - Oliver Dulák,Michal Tekáč. ŠTK vyzýva uvedené FK, aby v termíne do 20.06.2017 potvrdili podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK účasť nominovaných hráčov. 5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami ŠK Harichovce - TJ Baník v Mníšku n/H sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. ŠTK vyzýva zúčastnené družstva o nahlásenie farby výstroja hráčov na predmetné stretnutie podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 20.06.2017. 6. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže medzi družstvami OKŠ Sp. Hrušov - TJ Slovan Nálepkovo sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:00 hod. na futbalovom štadióne FK Olcnava. ŠTK vyzýva zúčastnené družstvá o nahlásenie farby výstroja hráčov na predmetné stretnutie podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 20.06.2017. 7. ŠTK pozýva na deň 24.06.2017 o 15:30 hod. víťazov jednotlivých kategórii na futbalovom štadióne FK Olcnava : VI.L - Olcnava, VII. L - Smolník, U19 - A - Sp. Hrušov, U19 - B - Nálepkovo,U15 - A - Harichovce, U15 - B - Mníšek n/H za účelom odovzdávania pohárov a diplomov. 8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018. 9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. 10. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018: VI. L - jesenná časť - 06.08.2017a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa jarná časť - 14. kolo - 05.11.2017,15. kolo - 01.04.2018 VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 06.08.2017, hrací deň - nedeľa). jarná časť - 08.04.2018 Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 19.08.2017( hrací deň - sobota). jarná časť - 14. kolo - 04.11.2017,15. kolo - 31.03.2018 s 12 účastníkmi - jesenná časť - 26.08.2017(hrací deň - sobota). jarná časť - 08.04.2018 11. ŠTK vyzýva predsedov odborných komisií SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2017/2018. 12. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 13.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 10.06. - 11.06.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 14.06.2017 08:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 - A- 22. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 17.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - 5€ poplatok). 5 EUR 14.06.2017 08:31
- U15 - B - 18. kolo: Švedlár - Nálepkovo dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Švedlár - 5€ poplatok). 5 EUR 14.06.2017 08:32
- U15 - B - 18. kolo: Helcmanovce - V. Folkmar dňa 17.06.2017 o 14:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Helcmanovce - 5€ poplatok). 5 EUR 14.06.2017 08:33