Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0025
ŠTK 56
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - VI. liga - 25. kolo: Spartak Bystrany - Teplička dňa 11.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím a vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - VII. liga - 21. kolo: Smolník - V. Folkmar „B" dňa 18.06. 2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U19 - B - 21. kolo: Kluknava - Margecany dňa 17.06.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - A - 25. kolo: Rudňany - Jamník dňa 10.06.2017 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - A - 25. kolo: Hrabušice - Odorín dňa 11.06. 2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - B - 17. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H dňa 14.06.2017 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku). - U15 - B - 18. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 18.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - U19 - A - 20. kolo: Chrasť n/H - Olcnava podľa SP čl. 82-1/g(pokles hráčov družstva hostí pod 7), výsledok stretnutia dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Do pozornosti DK. - U15 - A - 24. kolo: Harichovce - Slovinky podľa SP čl. 82-1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. - U15 - A - 24. kolo: Jamník - Sp. Vlachy podľa SP čl. 82- 1/b(nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK. 3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Erik Stanislav RP 1192090 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 19. kola - VII. ligy : Rudňany „B" - Hnilčík. 4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2016/2017 sa dňa 10.06.2017 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - ŠK Harichovce a TJ Štart Hrabušice(lepšie vzájomné stretnutie s OTJ Jamník - 3:0 a 1:3) a z U15 - B po 15. kole - TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom a TJ Slovan Nálepkovo. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom .Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod. Rozlosovanie turnaja: 1. Harichovce - Nálepkovo- 9:00 - 9:55 2. Mníšek n/H - Hrabušice - 10:05 - 11:00 o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05 o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10 Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK. Štart hráčov: na platné RP. 5. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. 6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:00 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy. 7. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:00 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy. 8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018. 9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. 10. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 11.ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 03.06. - 04.06.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0025
Dátum zaevidovania: 08.06.2017 06:08
Stav: Nové