Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0024
ŠTK 55
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 - A - 26. kolo: Olcnava - Markušovce dňa 17.06.2017 o 10:30 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - A - 25. kolo: Markušovce - Harichovce dňa 11.06.2017 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U19 - A - 20.kolo: Hrabušice - Rudňany dňa 03.06.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Hrabušice - poplatok 5€). 2. ŠTK vyzýva TJ Spartak Bystrany a OŠK Teplička o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia VI.ligy - 25. kolo: Sp.Bystrany - Teplička v iný hrací čas resp.iný hrací deň ako je uvedené v RS.Dôvod:kolízia so stretnutím 25.kola - VI.ligy: SŠM Bystrany - Margecany. 3. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2016/2017 sa dňa 10.06.2017 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - ŠK Harichovce a TJ Štart Hrabušice(lepšie vzájomné stretnutie s OTJ JamníK - 3:0 a 1:3) a z U15 - B po 15. kole - TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom a TJ Slovan Nálepkovo. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom.Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod. Rozlosovanie turnaja: 1. Harichovce - Nálepkovo- 9:00 - 9:55 2. Mníšek n/H - Hrabušice - 10:05 - 11:00 o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05 o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10 Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK. Štart hráčov: na platné RP. 4. ŠTK vyzýva TJ Štart Hrabušice a TJ Družstevník Odorín o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí U15 - A - 25. kolo: Hrabušice - Odorín v iný hrací deň a hrací čas, ako je uvedené v RS. Dôvod: kolízia s futbalovým turnajom o pohár E. Kessela. 5. ŠTK vyzýva TJ Slovan Nálepkovo a TJ Baník v Mníšku n/H o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí U15 - B - 17. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H v iný hrací deň a hrací čas, ako je uvedené v RS. Dôvod: kolízia s futbalovým turnajom o pohár E. Kessela. 6. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 7. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. 8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 11:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy. 9. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 13:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy 10. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 27.05. - 28.05.2017 11. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 07.06.2017 od 16:00 hod.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0024
Dátum zaevidovania: 31.05.2017 08:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 - A - 20.kolo: Hrabušice - Rudňany dňa 03.06.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Hrabušice - poplatok 5€). 5 EUR 01.06.2017 17:16