Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0023
ŠTK 54
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 - B - 21. kolo:Kluknava - Margecany dňa 18.06.2017 o 14:00 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku). - U15 - A - 24. kolo: Letanovce - Rudňany dňa 03.06.2017 o 10:30 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - A - 26. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 17.06.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku). - U15 - A - 26. kolo: SNV"B" - Sp. Vlachy dňa 18.06.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku). - U15 - B - 16. kolo: Margecany - Nálepkovo dňa 02.06.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 2. ŠTK oznamuje, že dňa 25.05.2017 na štadióne FK Sp. Nová Ves (umelá tráva) sa uskutoční modelovaný zápas a tréning žiačok v rámci programu podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15. Zraz nominovaných žiačok je o 16:00 hod. Zúčastnené hráčky si so sebou prinesú športovú obuv vhodnú na umelú trávu. Hráčky štartujú na náklady FK. Nominované hráčky DFK Sp.Nová Ves: Júlia Hricová Natália Kočišová Karin Krempaská Kármen Krempaská Borbora Nováková Denisa Spielmannová Viktória Kollárová Emka Jašková Timea Dunčková Dorota Kravcová Nina Reľovská Pozvánka - program podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15. Olcnava - Lucia Čechová , Renáta Kočišová , Sofia Majorová Slovinky - Emília Fedoreková , Miriama Kaščáková , Dianka Vargová Gelnica - Laura Mária Mihaliková , Nikola Valečková , Daniela Valečková , Radka Zalešaková Odorín - Simona Janečková , Olívia Novotná Švedlár - Jaroslava Majkuthová Teplička - Dominika Habasová , Viktória Onuferová Jamník - Lucia Rumančiková Chrasť nad Hornádom - Bibiana Smotrilová Harichovce - Nikola Giľaková Prakovce - Sára Gregová Veľký Folkmar - Slávka Jakubišinová , Soňa Kočiková , Paulína Puškárov Maria Huta Gelnica - Klaudia Mackovjaková , Erika Matejovová , Patrícia Vojčiková Sp. Podhradie - Timea Osipčáková 3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 4. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 5. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. 6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 11:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy. 7. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 13:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy 8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 20.05. - 21.05.2017
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0023
Dátum zaevidovania: 24.05.2017 21:17
Stav: Nové