Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0018
ŠTK 49
1. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Dominik Lešňovský RP 1377708 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 17. kola - U15 - A: Letanovce - Odorín. 3. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 15. - 16.04.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 19.04.2017 08:09
Stav: Nové