Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0017
ŠTK 48
1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U19 - A - 13. kolo: Teplička - Rudňany dňa 13.04.2017 o 14: 00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - poplatok 5€) - U15 - A - 17. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 13.04.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Slovinky - poplatok 5€). - U15 - B - 10. kolo: Nálepkovo - Kluknava dňa 23.04.2017 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). - U15 - B - 11. Kolo: Veľký Folkmar - Nálepkovo dňa 29.04.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda.(bez poplatku). 2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 12 kola U19 - A: Spartak Bystrany - Teplička dňa 01.05.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Marián Mikluš RP 1223927 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 16. kola - VI. ligy: Teplička - Jaklovce. 5. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP. 6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 08. - 09.04.2017.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 08:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U19 - A - 13. kolo: Teplička - Rudňany dňa 13.04.2017 o 14: 00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - poplatok 5€) 5 EUR 12.04.2017 08:13
- U15 - A - 17. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 13.04.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Slovinky - poplatok 5€). 5 EUR 12.04.2017 08:14