Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0015
ŠTK 46
1. ŠTK na základe námietky TJ Sokol Chrasť nad Hornádom podanej v súlade s čl. 85 ods.2 SP (riadne a včas podaná námietka - dňa 31.10.2016 cez ISSF systém), na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcovia TJ Sokol Chrasť n/H, OŠK Rudňany ) a po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne a na základe predloženej fotodokumentácie rozhodla takto: ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola - U19 - A: Rudňany - Chrasť n/H z 2:0 na 0:3 podľa RS str. 12 bod 12/6 - neúčasť namietaného hráča - p. Viktor Horváth (1369425) z družstva OŠK Rudňany na zasadnutí komisie ŠTK. 2. ŠTK odstupuje R -p. Martin Beer a AR1 - p. Róbert Jenčák z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí komisie ŠTK na riešenie DK. 3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 05.- 06.11.2016.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 10.11.2016 08:02
Stav: Nové