Športovo-technická komisia
SN-STK-2016/2017-0013
ŠTK 44
1.ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia: - U19 - A - 10. kolo: SŠM Bystrany - Olcnava dňa 05.11.2016 o 13:30 hod. - U15 - A - 12. kolo: Harichovce - Markušovce dňa 27.10.2016 o 15:00 hod. 2. ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola - U19 - A: Odorín - Rudňany na 3:0 podľa SP čl. 82/b - nenastúpenie družstva hostí na stretnutie. Prípad odstupuje na riešenie DK. 3. ŠTK na základe námietky ŠK Harichovce podanej v súlade s čl. 85 ods.2 SP (riadne a včas podaná námietka - dňa 17.10 .2016 cez ISSF systém), na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcovia ŠK Harichovce, OŠK Slovinky a delegovanej osoby) a po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto: ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola - U15 - A: Slovinky - Harichovce z 1:1 na 0:3 podľa SP č. 82/f- neoprávnený štart hráča a SP č. 52 /d- štart hráča na cudzí registračný preukaz(štart hráča OŠK Slovinky /transfér amatéra s dočasným obmedzením v TJ Lokomotíva Margecany/- Aleš Fedorek RP 1279089 na RP hráča OŠK Slovinky - Adam Fedorek RP 1279088).Do pozornosti DK. 4. ŠTK odstupuje p. Jozef Baran(vedúci družstva OŠK Slovinky) na riešenie DK. 5. ŠTK vykonala pohovor s R - Marek René a R odstupuje na riešenie DK. 6.ŠTK oznamuje, že dňa 27.10.2016 na štadióne FK Sp. Nová Ves(umelá tráva) sa uskutoční tréning žiačok v rámci Programu podpory talentovaných hráčok SFZ U12-U15.Zraz nominovaných žiačok je o 15:30 hod. Zúčastnené hráčky si so sebou prinesú športovú obuv vhodnú na umelú trávu. Hráčky štartujú na náklady FK. DFK SNV : Briestenská Kristína Dunčková Tímea Horváthová Marcela Hricová Júlia Jašková Ema Kacvinská Sandra Kočišová Natália Kollárová Viktória Kravcová Dorota Krempaská Karin Krempaská Kármen Nováková Barbora Petrufová Lucia Reľovská Nina Revajová Emma Rušinová Zuzana Spielmannová Denisa Zekuciová Janka - Teplička Onuferová Viktória - Teplička Kočišová Diana - Sp. Hrušov 7.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmeny termínov stretnutí podané cez ISSF systém na ŠTK po jej zasadnutí v utorok po 17:00 hod. v týždni v ktorom sa má stretnutie odohrať. Zároveň upozorňuje FK, že pri podaniach je potrebné uvádzať príslušnú súťaž a kolo, v ktorej FK žiada o zmenu. 8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 22.- 23.10.2016.
Rozhodnutie: SN-STK-2016/2017-0013
Dátum zaevidovania: 27.10.2016 07:14
Stav: Nové