Komisia rozhodcov
SN-KR-2017/2018-0008
KR 19
Obsadenie R a DZ na dni 23.-24.9.2017 VI. liga, 8. kolo (24.9.2017) o 15,00 hod. Teplička - SŠM Bystrany o 10,30 Sucheňák, Martinko, Kačír, Pavlík Smolník - Margecany o 10,30 (HP Helcmanovce) Kotrády, Pekár, Klein, Podoben Spartak Bystrany - Letanovce Novotný, Regec, F. Kunzo Jaklovce - Gelnica Slebodník, Šándor Jamník - Mníšek n/H Marcin, Furman, Pavlík Odorín - Smižany Cehuľa, Kunzo V., Podoben Sp. Nová Ves „B" - Chrasť n/H Kožár, Martinko, Petruška J., Tkáčik VII. liga, 8. kolo (24.9.2017) o 15,00 hod. Kojšov - Slovinky o 10,30 Šofranko, Žiga Marek, Žiga T., Tkáčik Gelnica „B" - Markušovce Rusnák, Kožárová Rudňany „B" - Hnilčík Kačír, Kopaničák, Tornay U19 - A,6. kolo (23.9.2017) o 15,00 hod. Spartak Bystrany - Olcnava Baldovský Chrasť n/H - Slovinky Šándor, Žiga Maroš Jamník - Odorín Petruška J., Kunzová Rudňany - Hrabušice Klokočka, Hrúz Letanovce - Teplička Kačír, Kopaničák U19 - B, 6. kolo (23.9.2017) o 15,00 hod. Mníšek n/H - Helcmanovce Sucheňák, Pacák Margecany - Kluknava Žiga Marek, Žiga T. Maria Huta - Nálepkovo 24.9. o 10,30 Šándor, Žiga Maroš Švedlár - Gelnica 24.9. o 15,45 Pekár, Klein U15 - A, 8. kolo (23.9.2017) o 12,45 hod. Sp. Tomášovce - Rudňany Kopaničák, Kačír Olcnava - Sp. Vlachy 24.9. o 12,30 Regec, Novotný Jamník - Sp. Nová Ves „B" 24.9. Furman Odorín - Sp. Hrušov 24.9. Cehuľa Slovinky - Hrabušice 24.9. Rusnák, Kožárová Markušovce - Letanovce 24.9. Kopaničák, Petruška J. Teplička - SŠM Bystrany 24.9. o 13,00 Sucheňák U15 - B, 4. kolo (23.9.2017) o 12,45 hod. Maria Huta - Prakovce o 10,30 Žiga Marek, Žiga T. Mníšek n/H - Kluknava Pacák, Sucheňák Margecany - Švedlár Žiga T., Žiga Marek V. Folkmar - Gelnica o 14,00 Kotrády Helcmanovce - Nálepkovo 24.9. o 15,00 Kotrády OSPRAVEDLNENIA 23.9.- Šofranko, Kožár, Legát 24.9.- Šofranko po 12:00, Legát (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR na základe podnetu FK Margecany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Teplička - Margecany a považuje podnet za opodstatnený. (bez poplatku) KR na základe podnetu FK Gelnica "A" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spartak Bystrany - Gelnica"A". KR konštatuje, že predmetné situácie nebolo možné vzhliadnuť, nakoľko sa na dodanom videozázname nenachádzajú. (bez poplatku) KR odstupuje TJ Spartak Bystrany na riešenie DK z dôvodu dodania neúplného videozáznamu. KR žiada FK Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Jamník v termíne do 26.9.2017 KR dôrazne upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí. Jednotlivci, ktorí si túto povinnosť nesplnia budú odstúpení na riešenie DK.
Rozhodnutie: SN-KR-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 11:39
Stav: Nové