Komisia rozhodcov
SN-KR-2017/2018-0006
KR 17
Obsadenie R a DZ na dni 09.-10.9.2017 VI. liga, 6. Kolo (10.09.2017) o 15,30 hod. Spartak Bystrany - Gelnica o 10:30 Martinko, Kunzo L., Pekár, Pavlík Sp. Nová Ves ,,B" - Smolník o 10:30 Cehuľa, Kožár, Klokočka, Podoben Letanovce - Mníšek n/H Pekár, Rusnák, Martinko, Kunzo V. Jaklovce - Smižany Legat, Kožár, Suržin, Podoben Jamník - SŠM Bystrany Kotrady, Kovač, Šofranko, Pavlík Odorín - Chrasť n/H Slebodník, Cehuľa, Regec, Kročian Teplička - Margecany Kunzo L., Kopaničak, Pavlovský ml., Tornay VII. liga, 6.kolo (10.09.2017) o 15:30 hod. Iliašovce - Kojšov o 10:30 Sucheňak, Kopaničak, Rusnák, Tornay Markušovce - Rudňany ,,B" Žiga Marek, Žiga Tomáš, Šandor, Kunzo F. Slovinky - Hnilčík Furman, Kožarová U19 - A, 4. Kolo (09.09.2017) o 15,30 hod. Olcnava - Odorín o 10:30 Šandor, Žiga Marek Spartak Bystrany - Slovinky Kožár, Kožarová Chrasť n/H - Hrabušice Žiga Marek, Šandor Rudňany - Teplička Baldovský, Kopaničak Krompachy - Letanovce Žiga Tomáš U19 - B,4.kolo (09.09.2017) o 15:30 hod. Jaklovce - Helcmanovce zrušené Mníšek n/H - Nálepkovo Kotrady Margecany - Švedlár Suržin Maria Huta - Gelnica 10.09. o 10:30 Šandor U15 - A, 6. Kolo (09.09.2017) o 13,15 hod. Spišské Tomášovce - Olcnava Kovač Rudňany - Sp. Nová Ves Kopaničak, Baldovský Sp. Hrušov - Sp. Vlachy o 11:45 Žiga Marek Jamník - Bystrany 10.09 Kovač Odorín - Hrabušice 10.09 Regec Teplička - Letanovce 10.09 Kopaničak, Sucheňák Slovinky - Markušovce 10.09 Furman, Kožarová U15 - B, 2. Kolo (09.09.2017) o 13,15 hod. Maria Huta - Margecany o 10:30 Kožarová, Kožár Nálepkovo - Kluknava Sucheňák Mníšek n/H - Švedlár Kotrady V. Folkmar - Prakovce 14:00 Suržin Helcmanovce - Gelnica 10.09 Suržin Ospravedlnenia 09.09. Petruška, Klein, Novotný, Kačir, Šofranko, Regec 10.09. Petruška, Klein, Novotný, Kačir, Šofranko - doobedu (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR upozorňuje R a DZ na úhradu členského poplatku za SR 2017/2018. Členský poplatok je potrebné vygenerovať cez ISSF systém a zaplatiť do 10.9.2017. KR opätovne predvoláva na zasadnutie komisií R Hrúz dňa 13.09.2017 (streda) o 16:30 hod. KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím. KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí.
Rozhodnutie: SN-KR-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 05:34
Stav: Nové