Komisia rozhodcov
SN-KR-2017/2018-0004
KR 15
Obsadenie R a DZ na dni 26.-27.8.2017 VI. liga, 4. Kolo (27.8.2017) o 16,00 hod. Gelnica - Smižany 26.8 Sucheňák, Šofranko, Petruška, Podoben Spartak Bystrany - Mníšek n/H o 10,30 Furman, Sucheňák, Regec, Pavlik Teplička - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Cehuľa, Kačir, Klein, Tornay Letanovce - SŠM Bystrany Legát, Cehuľa, Kožarová, Podoben Jaklovce - Chrasť n/H Kotrady, Rusnák, Suržín, Tkáčik Jamník - Margecany Novotný, Petruška, Regec, Pavlik Odorín - Smolník Slebodník, Kačír, Kopaničak, F. Kunzo VII. liga, 4. Kolo (27.8.2017) o 16,00 hod. Gelnica „B" - Rudňany „B" o 10,30 Rusnák, Legát, Šándor, Tkáčik Iliašovce - Hnilčík Žiga Marek, Furman, Hrúz, Kročian Markušovce - Slovinky Pekár, Kováč, Klein U19 - A, 2. Kolo (26.8.2017) o 16,00 hod. Spartak Bystrany - Odorín Petruška, Hrúz Slovinky - Hrabušice Žiga Tomáš Chrasť n/H - Teplička Sucheňák, Kožarová Jamník - Letanovce Kačir, Kopaničak Rudňany - Krompachy 30.8 o 16:30 Kačir, Kopaničak U19 - B, 2. Kolo (26.8.2017) o 16,00 hod. Prakovce - Kluknava o 13:00 Suržin Jaklovce - Veľký Folkmar stretnutie sa ruší Helcmanovce - Nálepkovo Žiga Marek, Šandor Mníšek n/H - Gelnica Suržin Maria Huta - Margecany stretnutie sa ruší U15 - A, 3. Kolo (26.8.2017) o 13,45 hod. Letanovce - Sp. Vlachy Kovač Hrabušice - Rudňany Klein SŠM Bystrany - Olcnava Hrúz, Petruška Sp. Hrušov - Sp. Nová Ves „B" Kačir, Kopaničak Teplička - Sp. Tomášovce 27.8 o 13:00 Kačir, Klein Slovinky - Odorín 27.8 Šándor Jamník - Markušovce 27.8 Petruška, Regec Obsadenie R a DZ na 29.8.2017 U19 - B, 3. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod. Nálepkovo - Prakovce Martinko, Furman U15 - A, 4. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod. Sp. Tomášovce - Sp. Nová Ves „B" Klein Olcnava - Sp. Hrušov Cehuľa, Kopaničak Rudňany - SŠM Bystrany Kačir Hrabušice - Sp. Vlachy Petruška, Hrúz Jamník - Letanovce Regec, Šandor Odorín - Markušovce Žiga Marek, Žiga Tomáš Teplička - Slovinky Suržin, Kovač U15 - B, 1. Kolo (29.8.2017) o 16,00 hod. Kluknava - Gelnica Šofranko, Rusnák Ospravedlnenia 26.8. Rusnák, Baldovský , Zvalený , Šofranko - doobedu 27.8. Šofranko, Baldovský , Zvalený , (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Kojšov - Hnilčík, na základe podnetu OŠK Hnilčík považuje podnet za opodstatnený . KR oznamuje R SOFZ , že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 25.8.2017 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi. Náhradné fyzické previerky vykonajú nasledovní R: Bednár, Kačir, Kováč, Kožár, Kožárová, Legát, Lengvarský, Novotný, Rusnák. KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím. KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechnik, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí. KR berie na vedomie pochvalu: - TJ Spartak Bystrany na R Slebodník , AR Kováč a DZ Kročian zo stretnutia Teplička - Spartak Bystrany. - OŠK Hnilčík na R Kačír a AR Hrúz zo stretnutia Hnilčík - Gelnica ,,B" . U15 - A, 2. kolo (23.8.2017) o 16,00 hod. Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Petruška J., Hrúz Sp. Nová Ves „B" - SŠM Bystrany Šándor Olcnava - Hrabušice Šofranko Rudňany - Letanovce Žiga M. Markušovce - Sp. Vlachy Žiga T. Jamník - Slovinky Kačír, Kopaničák Odorín - Teplička Suržin
Rozhodnutie: SN-KR-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 06:45
Stav: Nové