Komisia rozhodcov
SN-KR-2017/2018-0002
KR 13
Obsadenie R a DZ na dni 12.-13.8.2017 VI. liga, 2. Kolo (13.8.2017) o 16,30 hod. Gelnica - Chrasť n/H 12.8. Sucheňák, Klein, Šofranko, Pavlík Jamník - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Furman, Petruška J., Cehuľa, Podoben Odorín - Teplička o 10,30 Kotrády, Sucheňák, Klein, Pavlík Spartak Bystrany - Smižany Slebodník, Šofranko, Mníšek n/H - SŠM Bystrany Pekár, Suržin, Tornay Letanovce - Margecany Cehuľa, Klein, Pavlík Jaklovce - Smolník Petruška J., Šándor, F. Kunzo VII. liga, 2. Kolo (13.8.2017) o 16,30 hod. Kojšov - Hnilčík o 10,30 Žiga T., Žiga Marek, Šándor, Kunzo VL. Gelnica „B" - Slovinky Rusnák, Žiga Maroš Iliašovce - Markušovce Marcin, Hrúz, Kročian Ospravedlnenia 12.8. - Kožár, Pacák, Novotný, Lengvarský 13.8. - Kožár, Pacák, Novotný, Regec, Lengvarský, Martinko, Furman po 12:00 (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR) KR oznamuje R SOFZ , že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 25.8.2017 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi. Náhradné fyzické previerky vykonajú nasledovní R: Bednár, Kačir, Kováč, Kožár, Kožárová, Legát, Lengvarský, Novotný, Rusnák. KR oznamuje FK Spartak Bystrany, že oficiálny podnet (vetáciu R) je možné podať iba prostredníctvom elektronickej podateľne na komisiu rozhodcov v ISSF. Iné spôsoby podania podnetov KR neakceptuje. KR upozorňuje R, že v prípade ak mužstvá nebudú mať vyplnené údaje ako hlavný usporiadateľ, videotechník, vedúci mužstva, lekár a masér, R tieto údaje uvedie do poznámky v zápise o stretnutí. KR upozorňuje R na povinnosť podania podnetu na DK SOFZ prostredníctvom elektronickej podateľne cez ISSF v prípade udelenia ČK v stretnutí alebo iných neprístojností súvisiacich so stretnutím. KR oznamuje zmenu tel. čísla R Žiga Marek 0944 689 595
Rozhodnutie: SN-KR-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 04:29
Stav: Nové